BẢO HÀNH & HỖ TRỢ

BẢO HÀNH & HỖ TRỢ

Chiếc xe Lexus của quý khách sẽ được chăm sóc và bảo dưỡng tốt nhất tại những đại lý chính hãng của Lexus.

ẮC QUY THÔNG THƯỜNG

3 năm hoặc 100.000 ki-lo-mét tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo hành toàn diện 2 năm đầu và chi phí thay thế bảo hành ắc quy sẽ được chia sẻ 50% giữa nhà sản xuất và khách hàng trong năm thứ 3

ẮC QUY HYBRID

Ắc quy Hybrid của tất cả xe Lexus sẽ được bảo hành trong vòng 5 năm và không giới hạn số ki-lô-mét.

HAN GỈ BỀ MẶT VÀ HƯ HỎNG LỚP SƠN

3 năm hoặc 100.000 ki-lo-mét tùy theo điều kiện nào đến trước.

LỖ THỦNG DO BỊ ĂN MÒN

Chiếc xe Lexus của quý khách sẽ được chăm sóc và bảo dưỡng tốt nhất tại những đại lý chính hãng của Lexus.